Casal de la Gent Gran

El 27 de febrer de 2016 es va inaugurar el nou Casal de la gent gran.