Escola Alzina Reclamadora

El CEIP Alzina Reclamadora es va inaugurar el curs 1996-1997, a Melianta. El 2006-2007 es va estrenar la primera ampliació. Al municipi, des d’antic, existeix una rica tradició escolar. L’existència de mestres està documentada des de l’any 1700 cosa que fa pensar que Fontcoberta ha estat capdavantera en tenir mestre propi. Alguns dels vailets d’Espasens foren, en el seu dia, alumnes de mossèn Baldiri Reixac, mestre d’Ollers de gran renom que contribuí a posar una de les primeres pedres de l’ensenyament del país amb el seu “Instruccions per l’ensenyasa de minyons”. A finals del segle XIX s’habiliten locals a Fontcoberta i Vilavenut per l’ensenyament de la mainada.

Més informació:

https://sites.google.com/a/xtec.cat/escola-alzina-reclamadora/

http://www.xtec.cat/centres/b7004827/