L’escut i el nom

El nom de Fontcoberta

Can Pujol

Segons l’arxiu de la Corona d’Aragó, la paraula o cognom de Fontcoberta es deriva de les paraules Font i Coberta. Per què el nostre poble porta aquest nom? Semblaria el més lògic que aquest nom procedís de la font principal d’aquest poble (Can Pujol), que està coberta i canalitzada amb una mina subterrània que brolla a l’interior de Can Pujol, una notable masia de Fontcoberta. Tanmateix, una altra possibilitat és que el nom derivés de la família dels senyors que porten aquest cognom “Fontcoberta” (existeix el títol de “Marquès de Fontcoberta” atorgat per primera vegada a les corts de Saragossa, l’any 1339) diu que aquest noble llinatge va tenir la seva casa pairal a Vilamalla, del partit judicial de Figueres des d’on va passar una branca al lloc de Fontcoberta, al qual varen donar el nom. L’historiador i cronista oficial de Girona, Doctor. Jaume Marquès i Casanovas, difereix d’aquesta darrera opinió i al·lega que els cognoms són posteriors al topònim, i que molts dels quals deriven dels ja existents.

L’escut de Fontcoberta

Actualment, ve representat amb una font coberta sobre fons vermell. Aquest escut va ser elaborat fa pocs anys, des dels inicis ha anat canviant diverses vegades però sempre amb el dibuix de la font coberta. Avui en dia tenim dues evidències: el 1782 va morir i fou enterrat a la catedral de Girona D. Felipe de Bruixoses i de Fontcoberta, en el seu escut, dividit en quatre parts, ostenta el dibuix d’una font coberta en l’últim quarter. D’altra banda, també tenim constància que I D. Carlos de Fontcuberta i de Pascual té en el seu escut d’armes una font de plata coberta amb un teulat sostingut amb quatre columnes, tot d’or. El solar del llinatge és a Vilamalla.