INVENTARI DE CAMINS 10 de juliol a les 19:00h

El ple de l’ajuntament de Fontcoberta, en sessió amb data de 27 de maig de 2024, va aprovar inicialment l’inventari de camins municipals de Fontcoberta. Actualment el document es troba en fase d’exposició pública als efectes de presentar, en el seu cas, al·legacions o reclamacions.

El proper dimecres 10 de juliol a les 19:00h, farem una presentació de l’inventari de camins a Can Jan de la Farrès. Reunió oberta a tothom que hi estigui interessat