L’AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA DONA SUPORT A LA PAGESIA

 

🔊 L’Ajuntament de Fontcoberta dona suport a la pagesia i les seves reivindicacions, a casa nostra i a Europa:

❌ Ens sumem a la demanda que la nostra pagesia no estigui discriminada respecte a tercers països en qüestions clau com els estàndards de qualitat dels productes que entren a les nostres fronteres i els preus dels productes.

✋🏻 Ens oposem als acords de lliure comerç entre la Unió Europea i tercers països que afavoreixen la competència deslleial i castiguen els nostres pagesos i ramaders, a més de ser contraproduents per al clima, els drets humans i el comerç local.

✅ Apel·lem a la simplificació administrativa, amb un espai de treball per detectar les ineficiències burocràtiques i la creació d’una finestreta única de relació del sector primari amb la Generalitat.

💪🏻 Creiem que és necessari un mercat comú europeu en igualtat de condicions, amb la descentralització dels fons de la PAC, la protecció del sector pesquer i la transparència de preus per aconseguir preus justos.

💰 Recolzem les demandes de suport econòmic, amb ajuts directes a la PAC i fons FEDER per enfortir la cohesió territorial, i amb ajuts per a la competitivitat de les empreses i foment de la pesca sostenible.

📌 Considerem que el sector primari és estratègic pel nostre país:
🌳 Per la sobirania i qualitat alimentària, amb la transformació del sector agroalimentari, el foment de la producció ecològica i l’adaptació de la pagesia al canvi climàtic.

🌎 Per l’equilibri territorial, hem de facilitar la incorporació dels joves i el relleu generacional, i garantir les condicions de vida i desenvolupament al camp.

🐄 Per la conservació del paisatge, amb la ramaderia extensiva.

🔥 Per la lluita contra el canvi climàtic i la millora de la gestió forestal.

El 90% de Fontcoberta és rural. La pagesia és un sector essencial i estratègic, fortament arrelat al nostre municipi, que ha de poder viure dignament dels fruits de la terra.