Organigrama

Alcalde
Tinent alcalde
2na Tinent Alcalde
Regidor
Regidora
Regidora

Joan Estarriola i Vilardell
Xavier Cros i Verdaguer
Ma Mercè Juanola i Tornabells
Joan Carles Ponce i Campoy
Eva Roca i Geli
Íngrid Roura i Tubert

Telèfon Ajuntament de Fontcoberta 972 57 41 39


Competències 

Regidoria de Governació, Urbanisme, Medi ambient, Medi Rural i Promoció econòmic:

  • Alcalde: Joan Estarriola i Vilardell

Regidoria de la Via pública, Festes, Activitats recreatives i espectacles:

  • Tinent alcalde: Xavier Cros i Verdaguer

Regidoria d’Activitats Culturals, Gestió d’Equipaments Culturals i l’Àrea d’Hisenda.

  • 2na Tinent Alcalde: Ma Mercè Juanola i Tornabells

Regidoria de Direcció i gestió dels assumptes d’ Esports i Comunicació:

  • Regidor: Joan Carles Ponce i Campoy

Regidoria de l’Àrea d’Ensenyament i Joventut:

  • Regidora: Eva Roca i Geli

Regidoria de Benestar Social,  Sanitat i Família:

  • Regidora: Íngrid Roura i Tubert

Regidors a l’oposició Junts per Cat

  • Dolors Bustins i Serarols
  • Jaume Roura i Noguer
  • Cristina Farràs i Pous