MESURES SANITÀRIES DE SALVAGUARDA PER A LA PREVENCIÓ DE LA INFLUÈNCIA AVIÀRIA D’ALTA PATOGENICITAT

Davant la gravetat de les conseqüències que comporta la introducció de la grip aviària en les granges, recordem que:

  • La influença aviària és una malaltia que provoca elevada mortalitat ens aus i és altament contagiosa entre aus
  • Les aus salvatges poden ser portadores i poden transmetre el virus a les aus de corral a través del contacte directe o indirecte amb aquestes, ja sigui a través de femtes, aigua compartida, secrecions nasals, per persones, equips, estris, …
  • Cal comunicar a l’Oficina Comarcal del DACC la tinença o cria d’aus de corral, encara que sigui per a l’autoconsum, per poder localitzar les granges i aplicar mesures de protecció. –
  • Cal notificar qualsevol sospita de la malaltia.

També recordem les mesures aplicables a tot Catalunya, d’acord amb l’Ordre APA/2442/2006:

  • Prohibició ús d’aus dels ordres Anseriformes i Charadriiformes com a reclams de caça
  • Prohibició cria d’ànecs i oques conjuntament amb altres especies d’aus de corral
  • Prohibició de la producció i manteniment d’aus de corral a l’aire lliure
  • Prohibició de donar aigua a les aus de corral procedent de dipòsits on hi puguin accedir aus silvestres (excepte si estan tractats de manera que garanteixi la inactivació del virus de la IA)
  • Els dipòsits d’aigua situats a l’exterior necessaris per motius de benestar animal quedaran suficientment protegits contra les aus aquàtiques silvestres
  • Prohibició de la presència d’aus de corral o altres tipus d’aus captives en centres de concentració d’animals

Agricultura en Twitter: “🐓 Cal complir les mesures sanitàries i de bioseguretat per prevenir la introducció de la influença aviària a Catalunya. 🦆 Eviteu el contacte entre aus salvatges i domèstiques. #stopinfluençaaviària https://t.co/jHvjSV72eg” / Twitter