Observatori del Pla de l’Estany

L’Observatori Social és una eina de coneixement i seguiment de la realitat social de la comarca mitjançant la creació i recollida d’informació en relació als col·lectius de població vulnerables i els factors de risc d’exclusió social. Per tant, és una eina que ha de permetre la planificació d’accions destinades a pal·liar situacions d’exclusió social i promoure accions de promoció social.

L’Observatori Social té la voluntat de facilitar el treball de professionals i gestors de serveis públics, associacions i empreses d’atenció i serveis. També vol ser un instrument de transparència entre l’Administració pública i la ciutadania.

Pàgina web de l’Observatori del Pla de l’Estany: http://observatori.plaestany.cat/