Edictes

Exercici: 2023 Bop: 11-0 Edicte: 141 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació definitiva del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 11928 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11713 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés d'estabilització
Exercici: 2022 Bop: 234-0 Edicte: 10704 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 234-0 Edicte: 10615 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Correcció d'error material de l'edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'Impost de Béns Immobles
Exercici: 2022 Bop: 216-0 Edicte: 9785 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2022
Exercici: 2022 Bop: 214-0 Edicte: 9885 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua
Exercici: 2022 Bop: 195-0 Edicte: 8828 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació inicial de la modificació del catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable a Fontcoberta
Exercici: 2022 Bop: 191-0 Edicte: 8597 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 4/2022
Exercici: 2022 Bop: 168-0 Edicte: 7743 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 20, reguladora de la taxa de la Llar d'Infants de Fontcoberta