Perfil de contractant

En compliment del que estableix l’article 42 de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic, i amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, l’Ajuntament de Fontcoberta ha facilitat l’accés a la documentació relativa a expedients de contractació a través d’aquesta web, conforme al precepte legal abans esmentat.

  • Llei 30/2007 de contractes del sector públic (format PDF)
  • Reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques (format PDF)

Per accedir al perfil de contractant a la seu electrònica de l’Ajuntament de Fontcoberta, clica el següent enllaç