La Vegetació

Bona part del terme és ocupada per boscos de pins i alzines i sotabosc amb matollar de diverses espècies.

Els principals conreus són el blat, l’ordi, l’alfals, el farratge i el gira-sol. La ramaderia es basa en la cria de bestiar porcí i d’aviram, al marge de diverses explotacions bovines i ovines.