Modificació puntual del Pla Especial Urbanístic de Fontcoberta – Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable, per a modificar l’article 5 “Segregacions de finques rústiques”

Memòria Modificació