PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE FONTCOBERTA. MODIFICACIÓ NÚMERO 8 DEL POUM EN SÒL URBÀ I URBANITZABLE. VILAVENUT I LA FARRÈS

Modificació número 8